Política de privadesa i protecció de dades

Denominació social: LA PETITE FORET SLU Domicili: Avinguda Del Ravell – CG4 – Nau 4 – Local 1 Planta 1 La Massana Correu electrònic: contact@lapetiteforetandorra.com NRT L715711P

Amb aquest avís, LA PETITE FORET SLU informa als usuaris del lloc que, d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals. i la Lliure Circulació de Dades (d’ara endavant, RGPD), i la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, qualificada de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals (d’ara endavant, LOPDGDD), les dades personals facilitades seran incorporades al nostre fitxer de propietat. per LA PETITE FORET SLU amb domicili a Avinguda Del Ravell – CG4 – Edifici 4 – Local 1 Planta 1 La Massana
L’accés al nostre lloc web no requereix que l’usuari es registri prèviament. No obstant això, l’accés i la navegació per aquest lloc web implica que l’usuari accepta plenament aquesta política de privacitat i la política de cookies.

I. Legitimació del tractament

La legitimitat per dur a terme el tractament de les dades de l’usuari rau en el consentiment de l’interessat, sol·licitat pel cas concret. D’altra banda, la gestió de la contractació de serveis, pagament, facturació i enviaments corresponents, queda legitimada per la correcta execució del contracte.
El tractament de les dades amb la finalitat d’enviar butlletins electrònics sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionats amb la nostra activitat, es basa en l’interès legítim de l’empresa per dur a terme aquest tractament d’acord amb la normativa vigent.
Pel que fa a l’enviament del seu Currículum Vitae i a les inscripcions a les ofertes professionals que puguem publicar, la legitimitat del seu tractament es basa en el consentiment de l’usuari que facilita les seves dades, que podrà retirar en qualsevol moment, encara que això significaria que la vostra sol·licitud no s’ha pogut considerar en els nostres processos de selecció de personal. No obstant això, la retirada del seu consentiment no afectarà la licitud del tractament previ. La informació de l’usuari també es pot utilitzar per complir amb diverses obligacions legals de l’empresa

 

II. Finalitat del tractament

L’informem que només es recullen les dades necessàries per al bon desenvolupament de la relació entre les parts, i en particular, per a una de les finalitats següents:
– Gestionar els contractes de serveis i la gestió administrativa de la relació comercial existent. – Gestionar l’ús de qualsevol d’aquestes funcionalitats que es posen a la seva disposició en aquest lloc web, incloent, de manera enunciativa i, per tant, no limitativa, la subscripció a butlletins i peticions o peticions d’informació. – Gestionar l’enviament del teu Currículum Vitae a través del formulari activat o en cas d’alta a les diferents ofertes de treball del grup. – Enviar comunicacions d’ofertes, serveis i informació del sector que es puguin personalitzar segons la informació dels seus contractes anteriors o les seves preferències.
L’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades i serà l’únic responsable de qualsevol declaració falsa o inexacte. Les dades personals que ens proporcioneu seran tractades sempre d’acord amb el GDPR i la LOPDGDD.
L’informem que l’empresa és el destinatari final d’aquestes dades i és l’empresa qui decideix sobre la finalitat, contingut i ús del tractament de les dades personals que ens faciliten els usuaris.

III. Comunicació de dades

L’informem que les seves dades personals seran lliurades a tercers en cas d’obligació legal i a empreses de serveis de la societat de la informació (allotjament, enviament de mailings i servidors de correu, empreses que gestionen els locals en els quals tenen lloc els nostres esdeveniments de control d’accés, comunicació i empreses de màrqueting per a la gestió d’aquests)

IV. Mesures de seguretat

D’acord amb la normativa vigent, l’empresa garanteix que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat exigit respecte a la naturalesa de les dades personals tractades. L’empresa manifesta el seu compromís amb la protecció de les dades personals i la privadesa dels usuaris, i implementa les mesures tècniques de seguretat necessàries per evitar la seva pèrdua, manipulació, difusió o alteració.

V. Durada de la conservació de les dades

L’informem que les seves dades seran suprimides en el moment en què revoqui el seu consentiment, procedint a la seva destrucció, excepte en el cas que existeixi una norma legal que obligui la seva conservació, procedint, en aquest cas, al bloqueig de les dades fins a la seva transposició.